flash

O nas / Osnovno

STENG-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o.

Pesnica pri Mariboru 20a
SI-2211 Pesnica pri Mariboru
Naslov pisarne:
Prešernova ulica 17
2250 Ptuj 

Tel.: +386 (0)59308181
Faks: +386 (0)59308182

E-pošta:

janez.petek@steng-nccp.siDavčna številka: SI10797904
Matična številka: 1121359
Osnovni kapital: 13.353 EUR
TRR: SI56 6100 0000 4077 063

Direktor: Janez Petek
E-pošta: janez.petek@steng-nccp.si

 

Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. je center za čistejšo proizvodnjo ter podjetje za prenos znanj iz univerze v industrijo (spin-off), raziskovalno, projektivno ter podjetje za svetovanje in inženiring v industriji in storitvenih dejavnostih. Podjetje je vpisano v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pri Agenciji RS za raziskovalno dejavnost (SICRIS) pod številko 2014. Pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) je kot projektivno podjetje vpisano pod zaporedno številko 2473.

Podjetje STENG-NACIONALNI CENTER ZA ČISTEJŠO PROIZVODNJO d.o.o. je bilo ustanovljeno 1997 leta kot Steng armature d.o.o., podjetje za prenos znanj in raziskovalnih dosežkov Univerze v Mariboru ter svetovanje s področja preventivnega varstva okolja in procesne energetike ter distribucijo parnih armatur Spirax Sarco v slovensko industrijo. Leta 2002 je bilo podjetje dokapitalizirano, preimenovano, spremenjena je bila osnovna dejavnost na področje Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije, 73.102.

Naši strokovnjaki lahko strankam poleg know-how-a s področja preventivnega varstva okolja ter procesne energetike, ponudijo tudi specialna znanja s področja okoljskega načrtovanja za razvoj novega ali izboljšanje obstoječega produkta (eco-design) ter svetovanja pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev s področja varstva okolja. Pri zniževanju stroškov v podjetju (predvsem proizvodnih in okoljskih) naši strokovnjaki najprej izvedejo natančno analizo procesa in energetskega sistema oz. procesno shemo ter masno in energijsko bilanco vključno z analizo ozkih grl, kar je osnova za vse naslednje aktivnosti bodisi projektiranje, optimiranje, racionalizacijo, recikliranje odpadkov, regeneriranje in ponovno uporabo snovi ter energije.

Smo odprto podjetje za sodelovanje z domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami na eni in z industrijo na drugi strani. Praktično reševanje okoljskih in problemov v energetiki povezujemo z aplikativnimi raziskovalnimi projekti, v katerih poleg domačih sodelujejo tudi partnerji iz tujine. 

 

PODJETJE, KI PONUJA PRAKTIČNO IN UPORABNO ZNANJE TER IZKUŠNJE INDUSTRIJI.