flash

Energetski pregledi / Ponudba

Ponujamo:

  • izvedbo preliminarnega, delnega ali razširjenega energetskega pregleda podjetja;
  • modeliranje procesa vključno z izdelavo procesne in sheme energetskega sistema, kar nam omogoči oceno dejanske in maksimalne potrebe procesa po energiji in energentih;
  • izvedbo študije možnosti zmanjšanja energije v procesih vključno z analizo medsebojne toplotne menjave med procesnimi tokovi ter regeneriranja in ponovne uporabe odpadne toplote;
  • izdelavo študije izvedljivosti za naložbe v energetski sistem in ukrepov učinkovite rabe energije (novih tehnologij, alternativnih virov energije, kogeneracije);
  • pregled posameznih energetskih sistemov (ogrevanja, prezračevanja in klimatiziranja, hladilne in/ali procesne vode, parno-kondenzatnega in sistema stisnjenega zraka ter inertnih plinov) in izdelava projekta njihove racionalizacije;
  • šolanje zaposlenih za racionalno rabo energije.