flash

Nevarne kemikalije / Ponudba

Kot svetovalec za kemikalije po Zakonu o kemikalijah (Ur. l. RS 110/2003) nudimo:

 • izdelavo potrebne dokumentacije in vloge za opravljanje dejavnosti pri Uradu za kemikalije;
 • opozarjanje stranke na novosti in zahteve predpisov o kemikalijah;
 • svetovanje v vseh zadevah povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi zakona o kemikalijah;
 • zastopanje strank v upravnih zadevah pri Uradi za kemikalije;
 • svetovanje pri prometu in rabi nevarnih kemikalijah (razvrščanju, pakiranju, označevanju, oglaševanju);
 • svetovanje v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti;
 • vzdrževanje baze podatkov o porabah in lastnostih nevarnih kemikalij;
 • priprava in vzdrževanje varnostnih listov;
 • sporočanje podatkov o snoveh in pripravkih;
 • prijavljanje novih snovi vključno s pripravo potrebne dokumentacije;
 • sodelovanje s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki proizvajajo nevarne kemikalije.