flash

Projektiranje tehnoloških procesov / Ponudba

Projektiranje:

  • tehnoloških projektov: idejnih, PGD, PZI, za razpis (v kemični, tekstilni, kovinsko predelovalni in prehrambeni in drugih procesnih industrijah);
  • čistilnih naprav (odpadnih vod, odpadnih plinov).