flash

Tehnološke raziskave in razvoj / Ponudba

Podjetje Steng-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. se s svojimi raziskovalnimi kapacitetami povezuje z raziskovalnimi organizacijami v tujini in doma v okviru aplikativnih raziskovalnih in demonstracijskih projektov.

Raziskave in razvoj v okviru raziskovalne skupine ECODESIGN potekajo na naslednjih področjih:

 • okoljskem načrtovanju in optimiranju produktov v celotnem življenjskem ciklusu;
 • analizi življenjskega kroga produktov (LCA);
 • analizi procesov in sistemov pogonskih sredstev (hladilne vode, procesne vode, parno-kondenzatnih sistemov, sistemov stisnjenega zraka in inertnih plinov);
 • modeliranju in simuliranju procesov;
 • načrtovanju sonaravnih procesov, naprav in procesne energetike;
 • sonaravnih energetskih sistemih;
 • optimiranju ogrevanja zgradb s programskim paketom Bauphys;
 • korporativni socialni odgovornosti podjetij;
 • sonaravni proizvodnji in potrošnji;
 • sonaravnemu turizmu in na
 • razvoju novih metod sonaravnosti.