flash

Okoljevarstveni management / Ponudba

Celovita ponudba za mala in srednja podjetja:

 • izdelava vlog za prijavo naprav in obratovalno dovoljenje za izpust odpadnih vod v kanalizacijo in okolje, emisij halogeniranih in lahkohlapnih topil v zrak;
 • izdelava presoj vplivov na okolje;
 • načrtovanje in spremljanje monitoringov, predpisanih z zakonom;
 • spremljanje okoljevarstvene zakonodaje in svetovanje pri uresničevanju njenih zahtev;
 • vodenje potrebnih okoljevarstvenih evidenc in baz podatkov;
 • izdelovanje poročil s področja varstva okolja;
 • izdelovanje sanacijskih in drugih programov zahtevanih s strani ARSO;
 • svetovanje pri drugih okoljevarstvenih zadevah po želji naročnika;
 • pomoč pri pridobivanju ugodnih posojil, nepovratnih sredstev in subvencij za naložbe v varstvo okolja in učinkovito rabo energije;
 • svetovanje in/ali vodenje postopkov pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj (IPPC, HOS, HHOS);
 • svetovanje pri vključevanju okoljskih zahtev pri novogradnjah in rekonstrukcijah;
 • šolanje in izobraževanje s področja varstva okolja in industrijske ekologije v podjetju;
 • zastopanje podjetja pred Agencijo RS za okolje (ARSO) in okoljevarstveno inšpekcijo.